Generations Friday

Twmpath / Welsh Folk Dancing (am ddim / free of charge)

Hydref  27 Dydd Gwener / Friday 27 October 
7:00-7:30 Bar Theatr Canolfan y Celfyddydau / Aberystwyth Arts Centre Theatre Bar

Ni yw’r band gwerin ‘Twmpath Aberystwyth’! Cynhelir twmpath gennym ar Sadwrn olaf bob mis yn Neuadd y Buarth, Ffordd Stanley, Aberystwyth. Hefyd gellir ein bwcio i arwain dawnsfeydd mewn priodasau, penblwyddi a digwyddiadau amrywiol eraill. Cysylltwch â ni ar https://www.facebook.com/twmpathaberystwyth/.

We are the ‘Twmpath Aberystwyth’ folk band. We hold a monthly twmpath (Welsh folk dance) on the last Saturday of every month at Buarth Hall, Stanley Road, Aberystwyth. We are also available to be booked to lead dances at weddings, birthday parties, and various other events. Contact us on https://www.facebook.com/twmpathaberystwyth/.

Dathliad Cymreig a Cheltaidd / Welsh and Celtic Celebration £8/6

Hydref  27 Dydd Gwener / Friday 27 October 
7:45-10:00 Theatr Canolfan y Celfyddydau / Aberystwyth Arts Centre Theatre

Archebwch Ar-lein / Book Online

  • Hywel Griffiths
  • Eurig Salisbury fideo / video
  • Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd arddangos myfyrwyr / Department of Welsh and Celtic Studies student showcase
  • Darllediad fideo: Stori Caryl Lewis, ‘Y Llif’, gydag isdeitlau / Video screening: Caryl Lewis’ story ‘Y Llif’ (‘Against the Current’), with English subtitles
  • Cysylltiadau Barddonol India-Cymru / Poetry Connections India-Wales: Avner Pariat, Rhys Trimble

This slideshow requires JavaScript.

Hywel Griffiths

Daearyddwr, bardd, awdur Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth.

Dr Hywel Griffiths, uwch-ddarlithydd yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth yw enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau 2015. Daw llwyddiant Hywel wyth mlynedd wedi iddo ennill y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn 2008. Mae hefyd wedi ennill dwy gadair yn Eisteddfod yr Urdd. ‘Gwe’ oedd testun cystadleuaeth y Gadair eleni, ac yn ôl un o’r beirniaid, y Prifardd Mererid Hopwood, sydd hefyd yn raddedig o Aberystwyth, roedd Hywel “yn llawn haeddu’r gadair.”

Geographer, Poet, Author Department of Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University.

Dr Hywel Griffiths, a Senior Lecturer at the Department of Geography and Earth Sciences at Aberystwyth University has won the Chair at the 2015 National Eisteddfod of Wales. The Chair is presented for an ode written in strict meter and is one of the Eisteddfod’s most prestigious awards. Hywel’s success at this year’s Eisteddfod follows his success at winning the Crown in 2008 when the National Eisteddfod was held in Cardiff. He has also won the Urdd National Eisteddfod Chair on two occasions.

Twitter https://twitter.com/hywelgriffiths

Blog http://hywelgriffiths.blogspot.co.uk/

Eurig Salisbury fideo / video

Enillodd Eurig Salisbury Gadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir Ddinbych 2006, a’r Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2016 gyda’i gyfrol Cai.

Bu Eurig yn gymrawd ymchwil yng Nghanolfan Uwchastudiaethau Cymraeg a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth, lle y bu’n gweithio ar brosiectau Cyfres Beirdd yr Uchelwyr, Prosiect Guto’r Glyn, a phrosiect Cwlt y Seintiau yng Nghymru. Ers mis Medi 2015 mae’n ddarlithydd mewn Ysgrifennu Creadigol yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Eurig Salisbury won the Chair in Eisteddfod yr Urdd in 2006, and his novel, Cai, won the Prose Medal in the National Eisteddfod in 2016.

Eurig worked as a research fellow at the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies at Aberystwyth, where he contributed to three projects on medieval Welsh literature: Poets of the Nobility Series, the Guto’r Glyn Project and the Cult of Saints in Wales project. In September 2015 he was appointed Lecturer in Creative Writing at the Department of Welsh and Celtic Studies in Aberystwyth University.

https://waleslitexchange.org/en/authors/view/salisbury-eurig

Twitter https://twitter.com/eurig

Blog http://www.eurig.cymru/blog

Darllediad fideo: Stori Caryl Lewis, ‘Y Llif’, gydag isdeitlau

Video screening: Caryl Lewis’ story ‘Y Llif’ (‘Against the Current’), with English subtitles

Stori Caryl Lewis, ‘Y Llif’ gyda isdeitlau Saesneg, darlleniad gan Dewi Huw Owen, cyfieithiad gan Gwen Davies. Recordio a golygu sain: Aled John. Delwedd: Megan Elsey. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn y casgliad straeon byrion Y Gwreiddyn (Y Lolfa).

Caryl Lewis’ story ‘Y Llif’ (‘Against the Current’) with English subtitles, read by Dewi Huw Owen and translated by Gwen Davies. Audio recording & edit: Aled John. Artwork: Megan Elsey. Originally published in the short story collection Y Gwreiddyn (Y Lolfa).

http://www.newwelshreview.com

Cysylltiadau Barddonol India-Cymru / Poetry Connections India-Wales

Mae Avner Pariat a Rhys Trimble yn ddau o aelodau Cysylltiadau Barddonol India-Cymru, prosiect cydweithredol ar gyfer deg o feirdd a drefnir gan Lenyddiaeth ar Draws Ffiniau i ddathlu cydweithio llenyddol rhwng y ddwy wlad, a hynny fel rhan o dymor Cymru-India a ariennir gan British Council Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru i nodi 70 mlynedd ers annibyniaeth India.

Ceir mwy o wybodaeth fan hyn – https://www.lit-across-frontiers.org/activities-and-projects/project/poetry-connections-india-wales/

Avner Pariat and Rhys Trimble are two of the ten poets participating in Poetry Connections India-Wales, a Literature Across Frontiers collaborative project celebrating literary relations between the two countries as part of the Wales – India season supported by British Council Wales and Wales Arts International on the occasion of India’s 70th anniversary of independence.

More at https://www.lit-across-frontiers.org/activities-and-projects/project/poetry-connections-india-wales/

Avner Pariat

Llenor Khasi Jaintia o Shillong yn nhalaith Meghalaya yw Avner Pariat (ganed 1986). Mae wedi cyhoeddi erthyglau mewn nifer o wahanol gyhoeddiadau, yn cynnwys Economic and Political Weekly a Cafe Dissensus. Mae’n olygydd ac yn gyfrannwr ar gylchgrawn annibynnol ar lein raiot.in, ac yn awdur blog From Mawlai https://shillongcynic.wordpress.com. Yn 2016 fe dderbyniodd un o ysgoloriaethau India Foundation for the Arts, Bangalore. Bydd ei brosiect amgueddfaol yn ymchwilio i effaith gymdeithasol a diwylliannol ‘khla’ (y gath fawr) ar bobl y Khasi Jaintia yn Nwyrain Meghalaya. Daeth yn agos iawn at y brig yng ngwobr genedlaethol Poetry Mail 2016 y RaedLeaf Foundation for Poetry and Allied Arts yn Hyderabad. Mae ei gerddi wedi eu cyhoeddi yn Neesah (rhifyn y gogledd-ddwyrain), cylchgrawn blodeugerddol a olygir gan Rochelle Potkar a Nivedita N, ynghyd â’r cylchgrawn celfyddydol indi The Baroda Pamphlet, a olygir gan V Divakar. Mae ganddo ddiddordeb mewn ymchwilio i gyfrwng y ddrama ac i’r gwaith o ysgrifennu ar gyfer y theatr.

Avner Pariat, born 1986, is a Khasi Jaintia writer from Shillong, in the Indian state of Meghalaya. He has contributed articles to a number of publications including Economic and Political Weekly (EPW) and Cafe Dissensus. He is a contributing editor for raiot.in, an independent Indian webzine, and writes a blog From Mawlai https://shillongcynic.wordpress.com. In 2016, he was one of the grantees under the Arts Research Fellowship awarded by the India Foundation for the Arts, Bangalore. His museological project will investigate the socio-cultural impact of the ‘khla’ (big cat) on the lives of the Khasi Jaintia people of Eastern Meghalaya. He was a finalist for the 2016 national Poetry Mail award of the RaedLeaf Foundation for Poetry and Allied Arts, Hyderabad. His poems have been published the North East edition of the Neesah magazine anthology, edited by Rochelle Potkar and Nivedita N, and in the indie art publication The Baroda Pamphlet edited by V Divakar. He is interested in exploring the medium of drama and theatre writing.

https://shillongcynic.wordpress.com

Rhys Trimble

Mae Rhys Trimble yn enedigol o Zambia gan deulu Cymreig. Mae’n fardd dwyieithog, arlunydd testun, perfformiwr, drymiwr, golygydd, beirniad, cydweithiwr, Siaman, Pastynwr a bloeddiwr sy’n byw yng Nghymru. Awdur mwy na dwsin o lyfrau, gan gynnwys ei diweddaraf, Swansea Automatic, mae ganddo ddiddordeb mewn barddoniaeth avant-garde a mesurau caeth. Golygydd yr E-cyclgrawn Ctrl + Alt-Del. Mae wedi perfformio mewn gwledydd ledled y byd ac mae’i ei gwaith wedi i gyfieithu i Slofaciaidd, Pwylaidd a Latfiaidd, Twrceg a Sbaeneg.

Rhys Trimble was born in Zambia in 1977. He is a bilingual poet, text artist, performer, drummer, editor, critic, collaborator, shaman, staff-wielder and shoutyman based in Wales. He edits ctrl+atl+del e-zine and is the author of twelve books of poetry and a ‘novel’, Swansea Automatic. He is interested in avant-garde poetry, multilingual, spatial and processual poetics and Welsh metrics. His work has been translated into Slovak, Polish, Latvian and Turkish.

http://rhystrimble.com/

LAF logosPrint

Advertisements